Privacy & Cookiebeleid

Cookieverklaring – Asbestbureau.be

A. Algemeen 

1. Definities 
1.1 'Verwerkingsverantwoordelijke' betekent de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 1, §4 Privacywet en art. 4 (7) Privacyverordening.
1.2 ‘Richtlijn omtrent privacy en elektronische communicatie’: Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie.
1.3 'Privacywet' betekent de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 
1.4 ‘Privacyverordening’ betekent de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 
1.5 ‘Telecomwet’: Belgische wet omtrent elektronische communicatie van 13 juni 2005
1.6 ‘Cookies van derde partijen’: een cookie dat is geschreven en dat wordt gelezen door een andere partij dan de uitbater van de Website. De bekendste cookies van derde partijen zijn deze voor statistische gegevens, zoals Google Analytics cookies
1.7 'Website' betekent de internet website(s) gehost op www.asbestbureau.be / www.bureau-amiante.be
1.8 'Gebruiker', ‘Betrokkene’, 'U' or 'Uw' betekent elk natuurlijk persoon die persoonlijke gegevens op de Website invoert. 

2. Toepassingsgebied 
2.1 Deze Cookieverklaring is van toepassing op alle cookies die verwerkt worden op de Website.
2.2 Deze Cookieverklaring wordt aan U verstrekt overeenkomstig art. 129 van de Telecomwet en art. 6 (3) van de Richtlijn omtrent privacy en elektronische communicatie. 
2.3 De Cookieverklaring kan aangepast worden zonder enige voorafgaande verwittiging. Het is aangewezen om de Cookieverklaring te bekijken bij elk bezoek aan de Website. 

B. Over Kasper & Kent 

3. Identiteit van Asbestbureau.be / Bureau-amiante.be
3.1 De volgende entiteit dient te worden gezien als de verantwoordelijke partij voor het gebruik van cookies op de Website:
Nestwork BV met maatschappelijke zetel te Tramlaan 249, Sterrebeek.

4. Communicatie met Asbestbureau

4.1 U kan het asbestbureau bereiken:
Per post op Tramlaan 249, 1933 Sterrebeek Per e-mail op office@asbestbureau.be
Per telefoon op +32 (0)485 61 87 32

C. Algemeen doel en gebruik van Cookies
 

5. Het doel van cookies 

5.1 Een cookie is een kleine hoeveelheid data die een Website, via de server waarop deze wordt gehost, zendt naar de browser van de Gebruiker met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de Gebruiker. De inhoud van zo’n cookie kan kort zijn (bv. 'EN' voor een cookie dat uw taalkeuze onthoudt) of relatief lang (bv. IP-adressen, inhoud van winkelwagens, etc.). Bij een volgend bezoek aan deze Website kan de server opnieuw de browser van de eerdere bezoeker herkennen en kan het toegang verlenen tot de informatie die in het verleden opgeslagen werd op de computer van de bezoeker. 
5.2 In geval van first-party cookies, is de informatie die door middel van een cookie bewaard en opgeslagen wordt op de computer van de bezoeker, volledig onder de controle van de Verwerkingsverantwoordelijke. In geval van cookies van derde partijen, oefent de Verwerkingsverantwoordelijke niet zo’n controle uit. 

6 Gebruiksvoorbeelden 
6.1 Het gebruik van cookies heeft voornamelijk zijn nut bij bijvoorbeeld: 
Het onthouden van de loginnaam of van instellingen (bijvoorbeeld de taal);
Het verzamelen van surfinformatie (de ingevulde velden, bezochte pagina’s,etc.);
Het bijhouden van statistieken van de site (bezoekersaantal, etc.);
Het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de website (session cookie);
etc.
6.2 Sommige cookies vervullen een aantal technische doelen (bv. een session cookie, die het bv. mogelijk maakt om de inhoud van een winkelmand bij te houden bij het surfen op een e-commerce site) terwijl andere cookies inhoudelijke informatie bevatten (bv. de taal, de tekstvelden, de inhoud van het mandje, etc.). 
6.3 Kortom: cookies maken het surfen enerzijds mogelijk en zorgen anderzijds voor een betere en makkelijkere surfervaring.

D. Cookies gebruikt op de website 

7 Overzicht van de cookies 

7.1 De Website gebruikt volgende cookies:

7.1.A Analyserende cookies
Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer een beetje beter te maken.

7.1.A.1 Google Analytics 
Doel: Met Google Analytics meten we hoe je asbestbureau.be gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder deze cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze sites gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen.
Eigenschappen: Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Namen: utma, utmb, utmc, utmv en utmz 
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden.
Privacy statement

7.1.B Marketing cookies
We gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we je aanbiedingen sturen waar je ook écht op zit te wachten. Denk hierbij aan onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen via partnersites en op social media.

7.1.B.1 Google Analytics Remarketing 
Doel: Met Google Analytics meten we hoe je asbestbureau.be gebruikt. Deze kennis gebruiken we om je aan te bieden wat het beste bij jou past. En om je aanbiedingen te laten zien waar je mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder dit cookie mis je persoonlijke aanbevelingen op onze websites, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips.
Eigenschappen: Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Namen: utma, utmb, utmc, utmv en utmz
Delen: Google deelt geen anonieme data met derden.
Privacy statement

7.1.B.2 Meta
Doel: Dit cookie ziet welke pagina's je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Meta. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.
Eigenschappen: Dit cookie komt van Meta en blijft maximaal 2 jaar bewaard.
Namen: lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr
Delen: Meta deelt geen informatie met derden.
Privacy statement

7.1.B.3 Twitter 
Doel: Dit cookie ziet welke pagina's je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Twitter. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.
Eigenschappen: Dit cookie komt van Twitter en blijft maximaal 2 jaar bewaard.
Namen: guest_id, twid, muc
Delen: Twitter deelt geen informatie met derden. 
Privacy statement

7.1.B.4 Google+ (cookienaam: SS, PREF, NID) Deze cookie wordt alleen geplaatst indien je gebruik maakt van Google+ en ingelogd bent voor deze service. Door middel van deze cookies is het mogelijk om berichten te +1-en. SS ( maand ) PREF ( 6 maand ) NID ( 6 maand )

7.1.B.5  Pinterest (cookienaam: _pinterest_sess) Deze cookie wordt alleen geplaatst indien je gebruik maakt van Pinterest en ingelogd bent voor deze service. Door middel van deze cookies is het mogelijk om afbeeldingen te repinnen. _pinterest_sess (6 maand)

E. Het beheer van de cookies / opt-out 

8. Bij uw eerste bezoek 
8.1 Bij uw eerste bezoek van de Website heeft u de mogelijkheid om de cookies al dan niet te aanvaarden en dit via de “Cookies toestaan” via de balk bovenaan elke pagina op de Website. 

9. Na aanvaarding via uw browser 
9.1 U kan uw cookie- aanvaardingen beheren, voor cookies zowel van eerste partijen als van derde partijen, via uw browserinstellingen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw browser (gemakkelijk toegankelijk via F1). 

F. Persoonsgegevens en cookies 

10. Persoonsgegevens 
10.1 De mogelijke persoonlijke informatie die u invoert op de Website zullen worden verwerkt overeenkomstig onze Privacyverklaring
10.2 Merk op dat uw browser mogelijks persoonsgegevens bewaart, in het geval u eens toestemming gegeven heeft om deze persoonsgegevens te verwerken. 

G. Meer informatie 
Meer informatie 
11.1 Voor meer informatie omtrent ons cookiebeleid kan u ons contacteren via de communicatiekanalen vermeldt in art. 4.1. 

Privacy- & Gegevensverklaring Asbestbureau.be

A. Algemeen

1 Definities

1.1 ‘Diensten’ betekent de dienstverlening door Asbestbureau.be die aanleiding geeft tot de verwerkingen van gegevens waarop huidige Privacy- & Gegevensverklaring van toepassing is.1.2 ‘Derde’ betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, dienst of elk ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch Kasper & Kent, noch de persoon die onder rechtstreeks gezag van Asbestbureau gemachtigd is om de persoonsgegevens te verwerken. 
1.3 ‘Externe dienstverleners’ betekent dienstverleners aangeduid door Asbestbureau.be om goederen en diensten te leveren. Deze omvatten bijvoorbeeld mailproviders, website hosting bedrijf, websitebouwer, mailing software, CRM software, chat software, etc … .1.4 'Gebruiker', ‘Betrokkene’, 'U of 'Uw' betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens invoert op de website www.asbestbureau.be ,of op directe of indirecte wijze persoonsgegevens aan Asbestbureau heeft verstrekt per telefoon, e-mail of via externe dienstverleners.

Asbestbureau onderscheidt volgende type “gebruikers”:


A. “Opdrachtgevers” betekent een eigenaar van een onroerend goed die de opdracht geeft om een asbestinventaris op te maken of een asbest verwijdering uit te voeren.
B. “Potentiële opdrachtgevers” betekent een eigenaar van een onroerend goed die mogelijks in de toekomst de opdracht geeft om een asbestinventaris op te maken of een asbest verwijdering uit te voeren.
C. “Personeel” betekent een natuurlijke persoon die werkzaam is of is geweest voor Asbestbureau, hetzij in loondienst, hetzij via een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst.
G. “Partners en leveranciers” betekent alle natuurlijke personen die met Kasper & Kent samenwerken op dagdagelijkse of occasionele basis zoals bijvoorbeeld: asbestverwijderaars, ovam asbestdeskundigen, vastgoedmakelaars, etc …

1.5 ‘Gegevens’ betekent alle immateriële data doorgegeven aan Asbestbureau, in het bijzonder doch niet beperkt tot persoonsgegevens (van de Gebruiker of derden), documenten, foto’s, bestanden, enz...1.6 'Gegevensbeschermingswetgeving' betekent, tot en met 24/05/2018, de Privacywet en vanaf 25/05/2018 de Privacyverordening. 
 
1.7  'Privacywet' betekent de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
1.8 ‘Privacyverordening’ betekent de “Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens [...]” en diens uitvoeringswetten en -besluiten.
1.9 'Website' betekent de internet website(s) gehost op www.asbestbureau.be (steeds gebruikt in het enkelvoud ook al omvat de definitie meerdere sites).

2 Toepassingsgebied

2.1 Deze Privacy- & Gegevensverklaring Asbestbureau is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens in volgende bestanden of ten gevolge van de activiteiten of bedrijfsprocessen van Asbestbureau.
2.2 Deze Privacy- & Gegevensverklaring wordt U verstrekt overeenkomstig artikel 9 et seq. Privacywet en artikel 13 et seq. Privacyverordening.2.3 De Privacyverklaring kan worden gewijzigd, voor toekomstige verwerkingen, zonder voorafgaande kennisgeving. Indien evenwel deze wijzigingen ook een invloed zouden hebben op bestaande verwerkingen van uw persoonsgegevens, zal u hiervan voorafgaand op de hoogte worden gebracht. Het is raadzaam om de Privacyverklaring in te kijken bij elke ingave van persoonsgegevens.

3 Leeftijd van de Betrokkene

3.1 Door deze Privacy- & Gegevensverklaring te aanvaarden, verklaart U uitdrukkelijk de leeftijd van 16 jaar of ouder te hebben.
3.2 Indien art. 3.1 niet van toepassing is, dient Uw toestemming te worden verleend of gemachtigd door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid over U draagt.

4 Rechtsgrond

4.1 Verwijzingen in deze Privacy- & Gegevensverklaring naar de Privacywet zijn geldig tot 24 mei 2018.4.2 Verwijzingen in deze Privacy- & Gegevensverklaring naar de Privacyverordening zijn geldig vanaf 25 mei 2018 en volgende.
4.3 De artikelen 17 en 19 zullen in werking treden vanaf 25 mei 2018.

B. De rol van Kasper & Kent bij de verwerking van uw Gegevens

7 Hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke

7.1 Asbestbureau treedt ten aanzien van de verwerking van Uw Gegevens op als Verwerkingsverantwoordelijke

8 Asbestbureau als verwerkingsverantwoordelijke

8.1 T.a.v. de Gegevens vermeld onder art. 10 en de doeleinden vermeld onder art. 15 treedt Asbestbureau op als Verwerkingsverantwoordelijke.8.2 Asbestbureau verstrekt de informatie en toelichting onder de secties

D. Verwerking van Gegevens als verwerkingsverantwoordelijke

9 Verwerkte gegevens

9.1 Afhankelijk van de gegevens die u aan Asbestbureau ter beschikking stelt en afhankelijk van het soort gebruiker dat u bent, zullen door Asbestbureau als Verwerkingsverantwoordelijke bepaalde gegevens worden verwerkt zoals vermeld in kolom 4 van het verwerkingsschema persoonsgegevens.

10 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

10.1 Indien Asbestbureau overgaat tot het verwerken van de bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de Privacywet en artikel 9 van de Privacyverordening, zal dit op gepaste wijze gebeuren.

11 Voorschriften voor gegevensverwerking

11.1 De verwerking van de Gegevens vermeld in het verwerkingsschema persoonsgegevens:
met als wettelijke verwerkingsbasis = wettelijke verplichting (LO)) is wettelijk vereist (noodzaak)
met als wettelijke verwerkingsbasis = precontractuele acties en uitvoering contract (A)) zijn contractueel vereist (noodzaak)
11.2 De verwerking van de Gegevens vermeld in het verwerkingsschema persoonsgegevens:
met als wettelijke verwerkingsbasis = op-in voor Direct marketing (DM) of Toestemming (C) zijn optioneel
11.3 De gevolgen bij gebrek aan het verstrekken van de persoonsgegevens die als optioneel worden voorgeschreven zijn dat de direct marketing doeleinden niet kunnen worden uitgevoerd en er dus géén gerichte aanbiedingen (advertenties, aanbod, e-mailings, etc … ) aan de gebruiker kunnen worden aangeboden.

12 Bron van de Gegevens

13 Rechtmatigheid van de verwerking van Gegevens

13.1 Als een verwerkingsverantwoordelijke kan Asbestbureau uw persoonsgegevens enkel verwerken op basis van de wettelijke verwerkingsbasissen zoals deze vermeld worden in kolom 3 van het verwerkingsschema persoonsgegevens.

14 Verwerkingsdoeleinden

14.1 Asbestbureau verwerkt Uw Gegevens voor de doeleinden zoals deze opgelijst zijn in het verwerkingsschema persoonsgegevens.
14.2 De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens door Asbestbureau is al dan niet gedeeltelijk gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen nagestreefd door Asbestbureau of door een derde (LI), zie verwerkingsschema persoonsgegevens.

 Deze gerechtvaardigde belangen van Asbestbureau of derde zijn: 

• het recht van Asbestbureau om vitale bedrijfsprocessen te kunnen laten doorgaan 
• het recht van Asbestbureau om de leeftijd van de betrokkene te verwerken met oog op de correcte toepassing van de Gegevensbeschermingswetgeving

15 Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming of profilering

15.1 De Website verwerkt geen gegevens voor geautomatiseerde besluitvormingsdoeleinden.

16 Ontvangers en categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens

16.1 Afhankelijk van het doel en de noodzaak van de verwerking, kunnen de persoonsgegevens kenbaar worden gemaakt aan de volgende ontvangers en externe dienstverleners:

- Mailchimp.com (Mailing software voor de verzending van direct marketing mails)
- Lessannoyingcrm.com (Klantenrelatie managementsysteem)

16.2 De bovenstaande ontvangers zullen de ontvangen persoonsgegevens steeds verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring.

17 Periode van de gegevensopslag

17.1 Bij de opslag van uw persoonsgegevens, hanteert Asbestbureau verschillende bewaartermijnen. De exacte bewaartermijnen zijn aangegeven in kolom 4 van het verwerkingsschema persoonsgegevens.

E. Uw rechten als betrokkene

18 Toegang

18.1 De Gebruiker heeft recht op informatie over de verwerkingen van de Gegevens van de Gebruiker die Asbestbureau verricht. In de mate waarin de Gebruiker in deze Privacy- & Gegevensverklaring niet de verzochte informatie aantreft, kan zij/hij steeds contact opnemen met Asbestbureau.

19 Rectificatie

19.1 De betrokkene heeft het recht om van Asbestbureau onverwijld rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

20 Gegevensoverdraagbaarheid

20.1 U heeft het recht de uw betreffende persoonsgegevens, die u heeft verstrekt aan Asbestbureau, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door Asbestbureau, indien de verwerking berust op: 
• uw toestemming, of

• de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of uw voorafgaande wens om een overeenkomst te sluiten, en

• de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés.


20.2 Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid in toepassing van art. 20.1, zal u, indien dit technisch mogelijk is, het recht hebben dat de persoonsgegevens rechtstreeks van Asbestbureau naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.

21 Intrekking van de toestemming

21.1 U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, in het bijzonder maar niet limitatief met betrekking tot de bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig art. 10.


21.2 Iedere intrekking van toestemming zal de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming voor de intrekking niet aantasten, noch de recht- matigheid van de verwerking op basis van een andere wettelijke basis, zoals bv. de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

22 Beperking

22.1 U heeft het recht om van Asbestbureau een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:


• u betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode die Asbestbureau in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; 

• de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;


• Asbestbureau heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

• u maakt bezwaar tegen de verwerking volgens artikel 25.1 e.v., in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Asbestbureau zwaarder wegen dan die van de betrokkene.22.2 Wanneer de verwerking is beperkt overeenkomstig art. 22.1, worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.
22.3 Indien u een beperking van de verwerking overeenkomstig dit artikel heeft verkregen, zal u op de hoogte worden gebracht door Asbestbureau voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven. 

23 Bezwaar 

23.1 Onder de omstandigheden besproken in artikel 12, §1, van de Privacywet en artikel 21(1) Privacyverordening, heeft u te allen tijde het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering, gebaseerd op de gerechtvaar- digde gronden voor de verwerking door Asbestbureau of door een derde partij.
23.2 Asbestbureau zal de verwerking van de persoonsgegevens staken tenzij Asbestbureau dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
23.3 Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

24 Gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

24.1 U heeft het recht van Asbestbureau zonder onredelijke vertraging wissing van de uw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, en Kasper & Kent is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer één van de volgende gevallen van toepassing is:
• uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;


• u trekt uw toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 13 berust in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;


• u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 23;


• uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;


• uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op Asbestbureau rust;


• uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten aan een kind.

25 Uitoefening van de rechten door betrokkene

25.1 Ter uitvoering van ieder van de rechten beschreven in deze verklaring, kan de gebruiker Asbestbureau contacteren door middel van:


• een per post gemarkeerd en ondertekend verzoek;


• een e-mail;
25.2  De communicatiecoördinaten van Asbestbureau kunnen worden gevonden in artikel 6.1. 

25.3  De informatie zal gecommuniceerd worden aan de Gebruiker zonder vertraging en in alle omstandigheden niet later dan een maand na ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan worden verlengd tot twee bijkomende maanden wanneer nodig, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. Asbestbureau zal de betrokkene omtrent dergelijke verlenging op de hoogte brengen binnen één maand na ontvangst van het verzoek, met vermelding van redenen van de verlenging.
25.4 Elke communicatie of elke maatregel verstrekt onder de artn. 18 tot 25 zal kosteloos geschieden. In uitvoering van art. 18 zal Kasper & Kent kosteloos voorzien in een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor elke verdere verzochte kopie door de betrokkene, kan Asbestbureau een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten.
25.5 Wanneer U een verzoek via elektronische weg maakt, en tenzij anders verzocht door betrokkene, zal de informatie worden voorzien in gelijkaardige gebruikte elektronische vorm.25.6 Wanneer de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Asbestbureau: 

• een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten om de informatie of communicatie te voorzien of om de verzochte acties te ondernemen;
of


• weigeren om te reageren op het verzoek. 
25.7 Wanneer Asbestbureau redelijke twijfels heeft omtrent de identiteit van de natuurlijke persoon die het verzoek maakt zoals omschreven in de artikelen 18 tot 25, mag Asbestbureau verzoeken om in extra informatie te voorzien die nodig is om de identiteit van betrokkene te bevestigen.

H. Klachten

27 Klachten behandeld door Asbestbureau

27.1 Indien U wenst een klacht in te dienen, kunt U dit doen via de communicatiekanalen voorzien in art. 6.1.


27.2 Asbestbureau zal de Gebruiker de gewenste informatie omtrent de ondernomen acties ingevolge diens verzoek verstrekken zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan nog eens worden verlengd met twee maanden wanneer nodig, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. Asbestbureau zal U binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis stellen van dergelijke verlenging met vermelding van de reden voor deze vertraging.

27.3 Indien Asbestbureau geen gevolg geeft aan uw verzoek, zal Asbestbureau U hierover zonder verwijl en ten laatste binnen één maand na ontvangst van het verzoek informeren omtrent de redenen voor het niet nemen van enige actie.

28 Klachten behandeld door de toezichthoudende autoriteit

28.1 Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de Gegevensbeschermingswetgeving en onverminderd andere mogelijkheden van administratief of buitengerechtelijk beroep, heeft de Gebruiker het recht om een voorziening in rechte in te stellen tegen Asbestbureau bij de toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gebruikelijke woonplaats, werkplaats of plaats van de beweerde inbreuk.
28.2 De Toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijk woonplaats kan worden gevonden via deze link: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/ 


 

Plaats aanvraag

Ik ga mijn woning of gebouw verkopen en heb een asbestattest voor verkoop nodig. Of ik heb een generiek asbestattest nodig.
Ik wens een asbestinventaris als werkgever of voor mijn bouwproject.
 
Type eigendom
Contactgegevens
Inspectieadres