Generiek asbest attest

Op onze pagina over “asbest attest bij verkoop” kon je al lezen dat het vanaf 22 november 2022 verplicht is/was om bij overdracht en verkoop van een constructie met bouwjaar voor 1 januari 2001 een asbest inventaris te laten opmaken. En dit te bezorgen aan de koper, uiterlijk voor het ondertekenen van de verkoopovereenkomst.

Maar het Vlaams asbestafbouwbeleid voorziet ook in een doelstelling om uiterlijk op 31 december 2031 een asbestinventaris te hebben voor alle toegankelijke constructies met bouwjaar voor 1 januari 2001. Dus niet enkel voor constructies die verkocht of overgedragen worden, maar voor alle constructies. Los van het feit of je al dan niet gaat verkopen, moet iedere eigenaar van zo een constructie met risicobouwjaar tegen 2032 dus over een asbest inventaris beschikken. Zo een asbestinventaris, die niet opgemaakt wordt met het oog op een verkoop of overdracht, wordt een generieke asbestattest of generieke asbestinventaris genoemd.

generiek-asbestattest

Met “constructie” bedoelt ment een gebouw, bouwwerk, vaste inrichting of verharding in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen.

De constructie moet bovendien "toegankelijk" zijn, dit wil zeggen dat mensen ze kunnen betreden. Dit is minstens het geval voor constructies waarvan het dak wordt gedragen door constructie-elementen en waar een mens normaal in kan staan of in kan lopen.

Om aan de inventarisatie- en attestverplichting onderhevig te zijn, moet de constructie dateren uit een risicobouwjaar, dit wil zeggen dateren uit bouwjaar 2000 of vroeger.

Het asbestbureau kan voor u een generiek asbestattest opmaken.
Contacteer ons gerust.

Plaats aanvraag

Ik ga mijn woning of gebouw verkopen en heb een asbestattest voor verkoop nodig. Of ik heb een generiek asbestattest nodig.
Ik wens een asbestinventaris als werkgever of voor mijn bouwproject.
 
Type eigendom
Contactgegevens
Inspectieadres