Asbest attest verkoop woning

Ga je een woning verkopen?  Dan zal je een asbest attest verkoop woning of ook wel asbestinventaris nodig hebben.
Het asbestbureau is gespecialiseerd in de opmaak van een asbest attest verkoop woning of asbest inventaris.
Werkgevers beschikken al een tijdje over een asbestinventaris voor de gebouwen waar personeel tewerk wordt gesteld.

Maar een asbest attest verkoop woning is vanaf 23 november 2022 ook verplicht voor particulieren die hun privé woning verkopen.

asbestveilig-vlaanderen

Belangrijkste reden hiervoor is het correct informeren van kopers. Als je een woning verkoopt zal je dus een asbest attest verkoop woning moeten laten opmaken voor de verkoop van elk huis dat voor 2001 gebouwd is.
Lees meer op onze pagina “Waarom is een asbestkeuring verplicht?”

Eén van onze erkende asbestdeskundigen zal ter plaatse komen, een asbestinventaris opstellen en het registreren in de online databank van Ovam. Lees er meer over op onze pagina “Wat is een Ovam asbestdeskundige?” Het asbest attest verkoop woning zal deel uitmaken van de Vlaamse woningpas. Op termijn (tegen 2032) zal iedere eigenaar een asbestinventaris moeten hebben. En bij verhuring zal de asbestinventaris aan de huurders voorgelegd moeten worden.

Plaats aanvraag

Ik ga mijn woning of gebouw verkopen en heb een asbestattest voor verkoop nodig. Of ik heb een generiek asbestattest nodig.
Ik wens een asbestinventaris als werkgever of voor mijn bouwproject.
 
Type eigendom
Contactgegevens
Inspectieadres