Attest asbestverwijdering

Het asbestbureau kan voor u een asbestinventaris opmaken nadat u asbest verwijderd hebt.
Sommigen zullen dit een attest asbestverwijdering noemen, maar in principe is het slechts een asbest inventaris die door het afwezig zijn van asbest, blanco is.

Sommige asbesttoepassingen mag je, volgens de asbest verwijderen particulier wetgeving, als particulier zelf verwijderen of laten verwijderen door een aannemer die diploma “eenvoudige handelingen” heeft. Maar niet-hechtgebonden attest mag je niet zelf verwijderen en moet steeds door een erkende asbestverwijderaar verwijderd worden. Je leest er best de asbest verwijderen particulier wetgeving nog eens op na. Nadien kan je dan ook een blanco asbestinventaris of attest asbestverwijdering laten opmaken.

 

asbest-daken-golfplaten

Het is in principe, zolang de asbest niet bloot ligt of beschadigd is, niet verplicht om asbest te verwijderen maar toch doe je er goed aan om asbest te verwijderen en een attest asbestverwijdering of blanco asbestinventaris te bekomen. De asbest verwijderen particulier wetgeving stelt immers dat schadelijke asbestvezels die loskomen een groot gezondheidsrisico vormen.
Daarnaast wil de Vlaamse overheid tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig maken.
Lees er meer over op “Asbestveiligheid“. Men werkt stapsgewijs naar dat doel toe, door bijvoorbeeld de invoering van de verplichte asbestinventaris bij verkoop in november 2022. Lees er meer over op onze pagina “Asbest attest verkoop woning”.

Je doet er dus goed aan om een blanco asbestinventaris of attest asbestverwijdering voor jouw gebouw te bekomen.

Plaats aanvraag

Ik ga mijn woning of gebouw verkopen en heb een asbestattest voor verkoop nodig. Of ik heb een generiek asbestattest nodig.
Ik wens een asbestinventaris als werkgever of voor mijn bouwproject.
 
Type eigendom
Contactgegevens
Inspectieadres