Asbest veiligheid

Maximale asbestveiligheid tegen 2040

De aanwezigheid van asbest kan een gevaar vormen voor het leefmilieu.
Daarom dat de Vlaamse regering asbestveiligheid héél serieus neemt en met het asbestafbouwbeleid het aanwezige asbest in gebouwen van voor 2001 in kaart wil brengen. Men heeft een actieplan “asbestafbouw” uitgewerkt om de asbestveiligheid te garanderen en al onze woningen tegen 2040 asbestveilig te maken. In dit plan staat het inventariseren, verwijderen en beheren van asbest centraal.
Lees meer over de asbestinventaris op onze pagina “Asbest attest verkoop woning”. En lees meer over asbestverwijdering op onze pagina “Asbest verwijderen”

Asbestveilig Vlaanderen

Het actieplan asbestafbouw werd goedgekeurd op 20 juli 2018 door de Vlaamse regering en heeft volgende asbestveiligheid doelstellingen:

  • Alle asbestcementen toepassingen in de omgeving van gebouwen verwijderen tegen 2034 om zo de asbestveiligheid te garanderen.
  • Om de asbestveiligheid te maximaliseren wil men ook alle eenvoudig te bereiken, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen tegen 2034.
  • Asbesttoepassingen die in slechte staat zijn verwijderen tegen 2040.

Voor publiek toegankelijke gebouwen zijn deze asbestveiligheid doelstellingen reeds wettelijk vastgelegd. Maar particuliere en private eigenaars hebben nog geen wettelijke deadlines voor asbestveiligheid. Maar via campagnes en ondersteunende maatregelen gaat men ook particulieren aanmoedigen om te werken aan de asbestveiligheid in hun gebouwen door zoveel mogelijk asbest weg te nemen

Plaats aanvraag

Ik ga mijn woning of gebouw verkopen en heb een asbestattest voor verkoop nodig. Of ik heb een generiek asbestattest nodig.
Ik wens een asbestinventaris als werkgever of voor mijn bouwproject.
 
Type eigendom
Contactgegevens
Inspectieadres