Wetgeving asbest daken

Een asbesttoepassing die zeer vaak voorkomt is een asbest dak.  Asbestcement werd op grote schaal gebruikt om leien en golfplaten mee te vervaardigen. Er bestaat niet zoiets als een specifieke wetgeving asbest daken maar uiteraard is er wel wetgeving rondom het verwijderen van asbest die ook geldt voor daken.

Oude asbestdaken kunnen een groot gezondheidsrisico vormen omdat asbestvezels uit de verweerde asbestleien en golfplaten makkelijk kunnen vrijkomen. De Vlaamse regering heeft in haar asbestafbouw beleid dan ook wetgeving asbest daken voorzien dat stelt dat alle asbestcementen daken in Vlaanderen tegen 2034 vervangen of verwijderd moeten zijn.

Na 30 jaar kan je best een asbestdak al verwijderen. Hoe langer je wacht, hoe meer asbestvezels er zullen vrijkomen en hoe duurder het wordt om het dak te verwijderen.

Ontmossen, afschuren of een overzetdak is geen optie omdat het verboden is door de wetgeving asbest daken. Ook zonnepanelen plaatsen op een asbestdak is door de wetgeving asbest daken verboden.
 

wetgeving-asbestdaken

In Vlaanderen mag een burger zelf een asbestcementen dak of gevel vervangen, indien dat op een veilige wijze gebeurt zoals de wetgeving asbest daken voorschrijft.
Lees er meer over op de site van de OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/asbestdaken-en-gevels

Volgens de wetgeving asbest daken is een andere mogelijkheid om je dak te laten verwijderen door een aannemer. Belangrijk hierbij is dat dit wordt gedaan met een aannemer die zich aan de veiligheidsmaatregelen houdt, met name dat alle werknemers een attest “eenvoudige handelingen” hebben.

Plaats aanvraag

Ik ga mijn woning of gebouw verkopen en heb een asbestattest voor verkoop nodig. Of ik heb een generiek asbestattest nodig.
Ik wens een asbestinventaris als werkgever of voor mijn bouwproject.
 
Type eigendom
Contactgegevens
Inspectieadres