Federale asbest wetgeving

In 1978 werd een eerste stap in asbest wetgeving gezet met een KB in de asbest wetgeving dat het asbest op de werkvloer wou beperken. Het was erop gericht werknemers te beschermen maar er waren vele uitzonderingen en met speciale toelating kon er onbeperkt verder gewerkt worden. Deze asbest wetgeving was eerder symbolisch en bracht weinig zoden aan de dijk.

In 1986 kwam er een KB in de asbest wetgeving dat oplegde dat, indien technisch mogelijk, asbest vervangen moest worden door een ander minder schadelijk product. Medewerkers die met asbest in aanraking kwamen dienden, volgens de asbest wetgeving, regelmatig medisch gekeurd te worden en er werden maximale asbest blootstellings grenswaarden opgesteld.

In 1993 werd er een MB aan de asbest wetgeving toegevoegd die bedrijven de verplichting oplegde om een asbestinventaris op te stellen om zo na te gaan of werknemers werden blootgesteld aan asbest. Indien er blootstelling was dienden werkgevers, volgens de asbest wetgeving, beheersmaatregelen te nemen om het risico zo laag mogelijk te houden

 

federale asbestwetgeving

In het KB van 1998 werd de productie van asbest gedeeltelijk beperkt en later in 2001 kwam er een nieuw KB in de asbest wetgeving dat een totaalverbod oplegde voor de productie, gebruik en op de markt brengen van asbest.

In 2007 werd het KB van 1993 middels een nieuw KB in de asbest wetgeving gewijzigd. Er werden voornamelijk aanvullingen gedaan.

Alle gedetailleerde bepalingen en preventiemaatregelen gericht op het beschermen van de werknemer tegen blootstelling aan asbest zijn opgenomen in de Federale codex over het welzijn op het werk in titel 3 van boek 4.

Plaats aanvraag

Ik ga mijn woning of gebouw verkopen en heb een asbestattest voor verkoop nodig. Of ik heb een generiek asbestattest nodig.
Ik wens een asbestinventaris als werkgever of voor mijn bouwproject.
 
Type eigendom
Contactgegevens
Inspectieadres