Algemene Voorwaarden

UITVOERINGSMODALITEITEN
 • De offerte die u automatisch per e-mail ontvangt en waarop u als klant akkoord geeft, wordt pas geldig van zodra een medewerker van ons het dossier heeft kunnen controleren en u een opdrachtformulier ter ondertekening heeft bezorgd.
 • Een bestelling is geldig en bindend na aanvaarding van de offerte en het verkrijgen en bevestigen van een inspectiedatum.
 • Asbestbureau behoudt zich het recht om een afspraak te verplaatsen. U wordt hiervoor steeds op voorhand gecontacteerd.
 • Na aanvaarding van de offerte en het aangaan van een bindenden overeenkomst, kan deze overeenkomst enkel ontbonden worden mits wederzijdse toestemming. 
 • De asbest deskundigen van Asbestbureau voeren de inspecties uit volgens de geldende door OVAM opgestelde protocollen.
 • De prijs van de inventarisatie is niet onderhevig aan de benodigde inspectietijd. De inspectietijd is sterk afhankelijk van meerdere parameters zoals de staat van de woning, de beschikbare documenten / lastenboek, enz. De aangegeven prijzen hebben betrekking op de totale dienstverlening, namelijk de visuele inspectie, verwerking van het dossier, opvolging van de stalen bij het laboratorium, opvolging bij OVAM, afleveren van het attest,....
 • Indien er stalen voor analyse worden genomen tijdens de inspectie van het pand, worden deze ter plaatse na de inspectie afgerekend.
 • Een privéwoning of privaat pand wordt enkel betreden in aanwezigheid van de eigenaar of diens afgevaardigde.
 • Voor de inspectie in kader van de asbestinventaris geldt als voorwaarde dat alle gebouwdelen vlot toegankelijk en tevens veilig betreedbaar zijn. Onze medewerkers hebben het recht een inspectie van een gebouwdeel te weigeren indien niet aan deze voorwaarde voldaan is.
 • De opdrachtgever dient tijdens de inspectie de nodige begeleiding te voorzien teneinde de toegang van alle te inspecteren ruimtes/installaties te kunnen verschaffen.
 • De opdrachtgever dient voor voldoende licht te zorgen zodat de inspectie op een correcte wijze kan uitgevoerd worden.
 • Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen dienen volgens het verwachtte inspectie-protocol van OVAM de nodige staalnames uitgevoerd te worden. Indien de opdrachtgever dergelijke staalname niet toelaat, zal het te inspecteren materiaal als standaard "asbestverdacht" worden opgenomen.
 • Indien nodig zullen de uitvoerders van de monsterneming een masker en beschermkledij dragen.
 • Eventuele wachttijden van de inspectieploeg, niet veroorzaakt door Asbestbureau (Kasper & Kent BV), worden verrekend aan 105,00€ incl. BTW. Dit wordt ter plaatse afgerekend na inspectie.
 • Bijkomende inspecties en rapportage-uren omwille van ontoegankelijkheid van bepaalde ruimtes/installaties zijn niet vervat in de offerteprijs. Indien een bijkomende inspectie dient uitgevoerd te worden buiten de voorziene inspectietijd, worden de prestaties verrekend aan 105,00€ incl. BTW.
 • In geval van laattijdige annulatie (minder dan 36 uur voor afgesproken tijdstip) zal er 50 euro excl. BTW aangerekend worden.
 • Eventuele kosten verbonden aan het ontvangen van de nodige informatie van de gemeentes zijn voor rekening van de klant. Deze zijn niet standaard opgenomen in de offerteprijs.
 • Standaard wordt een digitaal rapport in pdf van de inventaris afgeleverd in het Nederlands.
 • Asbestbureau (Kasper & Kent BV) garandeert de absolute vertrouwelijkheid van de bekomen informatie.
GELDIGHEID

Deze prijsofferte blijft geldig gedurende 30 kalenderdagen of tot wijziging van de betreffende wetgeving.
 

Plaats aanvraag

Ik ga mijn woning of gebouw verkopen en heb een asbestattest voor verkoop nodig. Of ik heb een generiek asbestattest nodig.
Ik wens een asbestinventaris als werkgever of voor mijn bouwproject.
 
Type eigendom
Contactgegevens
Inspectieadres