Wat is een ovam asbestdeskundige?

Om het asbestafbouwbeleid tot uitvoering te brengen doet OVAM (openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) beroep op een ovam asbestdeskundige. Een ovam asbestdeskundige is iemand die via een door de OVAM erkende certificatieinstelling een persoonscertificaat heeft bekomen. Om deze erkenning als ovam asbestdeskundige te bekomen dienen kandidaat-deskundigen een verplichte opleiding met praktijkgedeelte te volgen en nadien te slagen in het examen. In de opleiding tot ovam asbestdeskundige wordt er aandacht gegeven aan bouwkunde, aerologie en veilige monsteropname.

 

ovam asbestdeskundige certificatie


Om de opleiding tot ovam asbestdeskundige succesvol af te ronden is het aangewezen als kandidaat al over een stevige basiskennis asbestinventarisatie te beschikken. Zonder een vooropleiding is asbest is het niet eenvoudig om te slagen in het examen tot ovam asbestdeskundige.

Een ovam asbestdeskundige is de deskundige die asbestinventarissen volgens het standaard inspectieprotocol uitvoert en vervolgens rapporteert in de ovam webtoepassing.
Lees meer over de asbestinventaris op onze pagina “Asbest attest verkoop woning”.

Plaats aanvraag

Ik ga mijn woning of gebouw verkopen en heb een asbestattest voor verkoop nodig. Of ik heb een generiek asbestattest nodig.
Ik wens een asbestinventaris als werkgever of voor mijn bouwproject.
 
Type eigendom
Contactgegevens
Inspectieadres