Hoe ziet een asbest attest bij verkoop woning eruit?

De Vlaamse regering heeft beslist om een asbest attest bij verkoop woning verplicht te maken vanaf november 2022. Maar hoe ziet zo een asbest attest bij verkoop woning er exact uit?

Allereerst zal er een ovam asbestdeskundige langs komen om een inspectiebezoek uit te voeren en een asbestinventaris op te maken.  Op basis hiervan ontvang je van de OVAM dan het asbest attest bij verkoop woning.

 

hoe-ziet-asbest-eruit

Hierin worden de plaatsen geïnventariseerd waar asbest aanwezig is, welke materialen of onderdelen van je woning asbest bevatten en wat de staat van het asbest is. Een asbest attest bij verkoop woning geeft ook weer welke mogelijke oplossingen er zijn en hoe je het asbest veilig kan beheren of verwijderen. Er zullen ook maximumtermijnen in het attest vermeld worden waartegen de asbest verwijderd zou moeten zijn. Voor elke woning zal een asbest attest bij verkoop woning kunnen worden opgemaakt. Het is niet zo dat een attest enkel wordt opgemaakt als er géén asbest is. Het wordt altijd opgemaakt. Als er geen asbest is, dan is de inventaris blanco. Als er wel asbest is, dan geeft het asbest attest bij verkoop woning weer welke asbest er waar aanwezig is.

Tegen 2032 zal elke eigenaar over een asbest attest moeten beschikken.
Bij verhuur zal de eigenaar een kopie van dit attest aan de huurders moeten bezorgen.

Plaats aanvraag

Ik ga mijn woning of gebouw verkopen en heb een asbestattest voor verkoop nodig. Of ik heb een generiek asbestattest nodig.
Ik wens een asbestinventaris als werkgever of voor mijn bouwproject.
 
Type eigendom
Contactgegevens
Inspectieadres